Jar pre Thea Herkeľa Florina

Jar pre Thea Herkeľa Florina

Príďte, bude to stáť za to!

V roku 2023 si pripomíname 115. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia Thea Herkeľa Florina. Preto sme spojili sily, aby sme si nášho dejateľa uctili prostredníctvom početných rôznorodých aktivít, ktoré sa budú konať od marca do júna 2023.

Organizátori:

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Matica slovenská, Základná umelecká škola I. Ballu, Základná umelecká škola P. M. Bohúňa, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Danka a Marienka Sabakové, Oravská galéria

Jar pre Thea Herkeľa Florina