Poďakovanie

Jednu knihu ročne

Milí čitatelia a priaznivci knižnice,

ďakujeme všetkým darcom, ktorí v r. 2014 obohatili náš knižničný fond o zaujímavé tituly a pomohli tak skvalitniť naše služby používateľom.

Kolektív Oravskej knižnice Antona Habovštiaka