Spoločenská miestnosť

Výstavné priestory

Ste maliarom, grafikom, sochárom, fotografom, ilustrátorom, umeleckým remeselníkom a vaše diela nemajú možnosť predstaviť sa verejnosti? Využite bezplatnú ponuku Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a jej výstavných priestorov v novootvorenej spoločenskej miestnosti. Ponúkame tiež možnosť bezplatne usporiadať kolektívne výstavy v knižnici školám, organizáciám, občianskym združeniam a pod.

Knižnica môže personálne pomôcť pri inštalácii výstav. Vyhradzuje si právo neumožniť prezentáciu takých diel, ktoré by boli v rozpore s poslaním knižnice a princípmi etiky.

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Miriam Kazimírová, koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
č. t. 043/586 2277, e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk