Kniha Žilinského kraja 2023

Kniha Žilinského kraja 2023

Krajská knižnica v Žilina, Turčianska knižnica v Martina, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Kysucká knižnica v Čadci a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasujú 1. ročník čitateľskej súťaže Kniha Žilinského kraja 2023.

Kniha Žilinského kraja 2023

Nominované knihy

Do súťaže sú zaradené knihy, ktoré získali titul Kniha Horného Považia 2023, Kniha Kysúc 2023, Kniha Turca 2023, Kniha Oravy 2023 a Kniha Liptova 2023 v kategórii beletria a v kategórii odborná literatúra v čitateľských súťažiach organizovaných regionálnymi knižnicami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

  • O víťazných knihách rozhodne verejnosť prostredníctvom online hlasovania.
  • Online hlasovanie bude prístupné na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja a na webových stránkach a sociálnych sieťach regionálnych knižníc ŽSK.
  • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v kategórii beletria a jeden hlas knihe v kategórii odborná literatúra.
  • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
  • Platný je len online hlasovací lístok uverejnený na webovej stránke ŽSK a webových stránkach regionálnych knižníc ŽSK.

Knihy s najvyšším počtom hlasov získajú titul Kniha Žilinského kraja 2023 v kategórii beletria a Kniha Žilinského kraja v kategórii odborná literatúra. Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení počas mesiaca jún 2024 v Krajskej knižnici v Žiline.

Putovná výstava

Knihy, ktoré získajú titul Kniha Žilinského kraja 2023, budú súčasťou putovnej výstavy víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží a budú označené nálepkou Kniha Žilinského kraja 2023. Výstava bude prezentované v každej regionálnej knižnici ŽSK.

Termíny putovnej výstavy

  1. Krajská knižnica v Žiline (24. 6. 2024 – 13. 7. 2024)
  2. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (22. 7. 2024 – 10. 8. 2024)
  3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (19. 8. 2024 – 7. 9. 2024)
  4. Turčianska knižnica v Martine (16. 9. 2024 – 5. 10. 2024)
  5. Kysucká knižnica v Čadci (14. 10. 2024 – 31. 10. 2024)