Literárna súťaž: Nedokončený príbeh

Literárna súťaž: Nedokončený príbeh

Dokonči príbeh spisovateľky Kataríny Škorupovej a vyhraj knihu s jej podpisom.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s autorkou literatúry pre deti Katarínou Škorupovou vyhlasuje literárnu súťaž Nedokončený príbeh.

Termín: 12.12.2022 – 12.03.2023
Vyhodnotenie: 2. apríl 2023

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:

  • žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ
  • žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ/1. ročníka osemročných gymnázií

Súťažný text spolu s prihláškou je potrebné zaslať v elektronickej podobe (formát .doc, .docx, .odt, .pdf) alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 súťažný text, ktorý zodpovedá danej téme. Maximálny rozsah práce: 1 normostrana.

Zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže, určí porota v každej kategórii tri víťazné práce v postupnosti 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto, pričom 1. miesto v každej kategórii bude odmenené knihou Kataríny Škorupovej s jej autogramom

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 2277, detske@oravskakniznica.sk

Adresy na zaslanie súťažného textu a prihlášky:
detske@oravskakniznica.sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Všeobecné podmienky súťaže (PDF, 106 kB)
Prihláška do súťaže (PDF, 102 kB), Prihláška do súťaže (DOCX, 44 kB)
Text Kataríny Škorupovej (PDF, 90 kB)