O čom píšu Oravci?

O čom píšu Oravci?

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci so Slovenským literárnym centrom vás pozýva na autorskú besedu s oravským básnikom Rudolfom Jurolekom, ktorú bude moderovať literárna vedkyňa Jana Juhásová.

štvrtok 6. júna o 17.00 hod.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Jurolek je mysliteľský typ básnika. Vo svojej tvorbe prekvapuje a udivuje jednoduchosťou vyjadrenia niekedy zložitých obsahov, čím sa približuje stavom osvietenia, keď čitateľ pocíti najskôr radosť z objavu a vzápätí aj akési očisťujúce až katarzné povznesenie.
V básnickej tvorbe Rudolfa Juroleka cítime minimalizmus, ktorý v čitateľovi zanechá hlbokú stopu.

Tešíme sa na vás!
S Oravskou knižnicou na každom kroku.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358