OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Október – mesiac úcty k starším

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si pripravila pre seniorov, ako poďakovanie, odpustenie upomienok počas celého mesiaca a pre čitateľov nad 65 rokov obnovenie členského úplne zadarmo.

Tešíme sa na vás.

S knižnicou na každom kroku.

OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Plagát (PDF, 1 MB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358