Výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Otvorenie výstavy Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a OSMIJANKO, n.o. Bratislava vás pozývajú na otvorenie výstavy Osmijankovo veľké literárne stopovanie.

12. februára 2015 o 10.00 hod.
v priestoroch knižnice

Výstava je sprístupnená od 12. 2. 2015 do 31. 3. 2015 počas výpožičných hodín knižnice.

V rámci celoslovenskej putovnej výstavy Osmijankovo veľké literárne stopovanie sa v podkrovných priestoroch a v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka pod vedením lektorov z Bratislavy v dňoch 12.2 2015 – 13.2.2015 zrealizujú pre vyše 120 dolnokubínskych čitateľov zo ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína a ZŠ Janka Matúšku inscenované čítania a tvorivé dielne.

Inscenované čítania rozvíjajú u detí tradíciu rozprávania a počúvania príbehov. Založené sú na pútavom čítaní príbehu s použitím rekvizít, bábok, hudobných nástrojov. Deťom pomáha rozvíjať predstavivosť, interaktívne ich zapája do procesu inscenovania príbehu a odkrýva im svet skrytý za písmenkami, slovami a vetami. Stimuluje záujem o čítanie. Aktivita je rozdelená na dve časti: v prvej je inscenované čítanie a v druhej nasleduje beseda a hravý literárny kvíz Osmijankova kapsička.

Literárno-výtvarno-pohybovo-dramatickými prostriedkami sa v tvorivých dielňach kreatívno a hravo pracuje s jednotlivými literárnymi dielami. Zapojené deti majú priestor si vyskúšať hlasné čítanie, vcítia sa do jednotlivých postáv a vyjadrujú svoj názor a postoj k prečítanému.

Výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie