Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vypisuje výberové konanie na pozíciu knihovník – koordinátor kultúrno-výchovnej činnosti.

Názov pozície: knihovník – koordinátor kultúrno-výchovnej činnosti

Názov organizácie: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01. 07. 2023, príp. dohodou

Platové podmienky: odmeňovanie na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s prílohou č.3 k Nariadeniu vlády SR č. 388/2018 Z. z., 6. platová trieda od 757,50 eur, platové zaradenie podľa počtu rokov odbornej praxe.)

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • príprava a realizácia kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí,
 • koordinačná činnosť so školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne,
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb, manažment podujatí organizácie, sociálnych sietí, vyhľadávanie grantových sfér na vypracovanie projektov

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania výhodou

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Osobnostné predpoklady:

 • výborná orientácia v slovenskej aj zahraničnej literatúre,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita,
 • kreativita,
 • bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • motivačného listu,
 • štruktúrovaného profesijného životopisu,
 • fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie dvoch projektov na realizáciu kultúrno-výchovného podujatia: a) pre žiakov 1. stupňa ZŠ; b) pre stredoškolskú mládež. Súčasťou projektov musí byť obsahové zameranie, scenár a spôsob realizácie.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: bude upresnený

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 30. 06. 2023

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: mailom na orknizdk@vuczilina.sk alebo poštou na adresu:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín, osobne.

Miesto uskutočnenia výberového konania: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Termín realizácie výberového konania: bude upresnený

Kontaktná osoba: Mgr. art. Roman Večerek, t. č. 043/586 3368, e-mail orknizdk@vuczilina.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie:
Oznámenie o vyhlásení výberového konania