Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oravská knižnica Antona Habovštiaka vyhlasuje výberové konanie na pozíciu mzdárky, pokladníčky na skrátený pracovný úväzok za následných podmienok:

 • Znalosť zákona 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie mzdového programu MAGMA výhodou (prípadne zaškolenie),
 • počet zamestnancov na spracovanie miezd cca 20,
 • komunikácia s poisťovňami, finančnou správou, príslušné mesačné, ročné výkazy,
 • sledovanie postupov do jednotlivých stupňov podľa odpracovaných rokov,
 • vykonanie ročného zúčtovania zamestnancom,
 • vedenie personálnej agendy
 • vedenie pokladničnej evidencie v organizácií, vykonanie základnej finančnej kontroly, evidencia a likvidovanie cestovných príkazov,
 • ovládanie účtovného programu iSPIN a FABASOFTU výhodou
 • pracovný čas – skrátený pracovný úväzok – 4,5 hodiny
 • príspevok na stravovanie
 • riadna dovolenka podľa zákona
 • mzdové zaradenie podľa zákona 553/2003 Z. z., platová trieda 5 (1. platový stupeň odborná prax od 0-2 rokov hrubá mzda 839,50 zníženie na 4,5 hodiny 503,70 eur, stupeň zaradenia podľa odbornej praxe.)
 • trestná bezúhonnosť
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Žiadosti prosím zasielajte do 18. 03. 2024
na e-mailovú adresu orknizdk@vuczilina.sk, orknizdk1@vuczilina.sk alebo osobne

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bachledová, tel. 043/586227

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie:
Požiadavky na uchádzača

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358