PF 2021

PF 2021

Prajeme vám praje šťastné a veselé Vianoce
a v novom roku veľa zdravia, šťastia
a splnených snov.

Kolektív Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne