Poďakovanie lekárom a zdravotníckemu personálu

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si váži náročnú prácu lekárov a zdravotníckeho personálu. Ako poďakovanie v období pandémie ponúkame zápisné na 365 dní úplne zadarmo.