Podporte projekt Oravskej knižnice

Podporte projekt Radosť a poznanie bez bariér

Vážení čitatelia a priaznivci Oravskej knižnice,

podporte náš projekt Radosť a poznanie bez bariér, ktorý v rámci grantového programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ postúpil do verejného hlasovania. Každý zákazník pri nákupe v HM Tesco v Dolnom Kubíne dostane hlasovací žetón, ktorý je potrebné vhodiť do hlasovacej schránky pri východe z predajne vybranému projektu.

Projekt podporí integráciu žiakov Špeciálnej ZŠ v D. Kubíne do komunity detských čitateľov v Oravskej knižnici. Prispeje k rozvoju životných zručností zúčastnených detí v oblasti vytvárania nových kontaktov medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými vrstovníkmi, tolerantnému prijímaniu vzájomných odlišností, rozvoju ich sociálneho a etického cítenia. V rámci tvorivých dielní získajú účastníci nové poznatky z literatúry, priestor pre vlastnú kreativitu a sebaprezentáciu, precvičia si komunikačné schopnosti, pamäť a jemnú motoriku, zvýši sa ich záujem o čítanie. Besedy s ochrancom prírody M. Sanigom a cestovateľom T. Točekom sprostredkujú netradičné zážitky. Spoločné stretnutia žiakov ZŠ a špeciálnej ZŠ podporia prekonávanie predsudkov, rozvoj empatie a schopnosti nezištnej pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme za vašu podporu.