Konferenciou sprevádzala Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice A. Habovštiaka