Prezentácia knihy Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918 – 1968