Spomienkové podujatie pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu