Prednáška o Gruzínsku a dobrovoľníctve

Prednáška o Gruzínsku a dobrovoľníctve

Milí naši čitatelia, priatelia a priaznivci. Tatia Bassileos a Tamari Mikatsadze, naše gruzínske dobrovoľníčky, ktoré poznáte ako lektorky projektu Oravskej knižnice a Mladiinfo Dolný Kubín, English Conversation Club si pre vás pripravili prednášku o tom, kto sú, odkiaľ pochádzajú, prečo sú dobrovoľníčky a čo znamená dobrovoľníctvo.

9. septembra o 16.00 hod.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Prednáška je v anglickom jazyku.

P. S. Naše dobrovoľníčky koncom septembra odchádzajú, preto si túto príležitosť na stretnutie nenechajte ujsť.

Vstup na prednášku sa bude riadiť podľa platného a aktuálneho COVID automatu.

Čítame spolu pod Chočom už 70 rokov.

Plagát

Plagát na stiahnutie (PDF, 551 kB)

Dear readers, friends and supporters, Tatia Bassileos and Tamari Mikatsadze, our Georgian volunteers who you know as lecturers in the Orava Library English conversation club project, have prepared a lecture for you about who they are, where they come from, why are they volunteers and what volunteering means.

September 9, 4:00 p.m.
Anton Habovštiak Orava Library

The lecture is in English.

P. S. Our volunteers are leaving at the end of September, therefore do not miss this opportunity to meet them.

Admission to the lecture will be governed by the valid and current COVID automaton.

We have been reading together under Choč for 70 years.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358