Relaxačné maľovanky

Relaxačné maľovanky

Míle deti, veríme, že máte dostatok času na čítanie aj tvorenie. Stiahnite si maľovanky, ktoré pre knižnicu nakreslila Eva Plamienka Dudášová, originálne si ich vyfarbite a zaspomínajte si pri nich na oravské ľudové zvyky spojené s jarným obdobím.