Spojenie obrazu a slova

Spojenie obrazu a slova

Oravská knižnica častokrát spája na prvý pohľad nespojiteľné…

Pri príležitosti 115. výročia narodenia (10. apríl 1908) a 50. výročia úmrtia (11. marec 1973) významného oravského básnika, diplomata a publicistu Thea Herkeľa Florina sme pre vás pripravili zaujímavé a netradičné pripomenutie tejto významnej osobnosti Dolného Kubína.

Kombinácia a spojenie dvoch významných súčasníkov a rodákov z Oravy. Spojenie obrazu a slova.

Cennú grafiku, ktorá bola námetom pre netradičnú inštaláciu, nad vchodom do knižnice namaľoval a láskavo zapožičal pre Oravskú knižnicu a Mesto Dolný Kubín známy dolnokubínsky maliar Luka Brase. Ďakujeme.

List o svojich spomienkach a inšpirácii na T. H. Florina napísal pre Oravskú knižnicu diplomat Ladislav Ballek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Teheráne. Ďakujeme.

Človek kultúry, diplomat z Oravy

Florin (autor: Luka Brase)

Theo Herkeľ Florin, rodák z Oravy, predstavoval určitú integrálnu súčasť nášho vzdelávania a tvarovania aj môjho pracovného zamerania od mladosti. Áno, najskôr to bol Florinov dom, kde sme sa ako malí žiačikovia nespočetne krát zúčastňovali rôznych výstav a vždy sme nazreli do útlej izby s jeho pozostalosťami. Fascinovala nás svojou skromnosťou a pritom sme si uvedomovali, že tu býval a žil taký veľký rodák, lokálpatriot a vzdelanec. Často sme ho so spolužiakmi, aj s potomkami L. Nadáši Jégého, spomínali, keď sme sa niekedy po vyučovaní na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava zašli „osviežiť“ do kaviarne sídliacej na prízemí Florinovho domu. Tam sme viedli študentské dišputy na mnohoraké témy. Myslím, že ani sám Florin by si nevedel predstaviť, čoho všetkého ešte bude súčasťou cez kultúrne diania v priestoroch svojho domu.

Každý, vrátane mňa, na Orave vedel, kto to bol T. H. Florin. Avšak až po nástupe na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky som sa vážnejšie začal zaoberať i jeho diplomatickou cestou, či príbehom a celkovým politickým smerovaním. Uvedomil som si, že k Florinovej osobe neodmysliteľne patrili aj básne a to kdekoľvek sa ocitol. Vzhľadom na fakt, že ovládal viacero svetových jazykov, bol predurčený na prácu v diplomacii. Stal sa tajomníkom ministra zahraničných vecí bývalého Československa, Vladimíra Clementisa, ktorý vedel o Florinových kvalitách zo spoločnej spolupráce v Paríži a Londýne počas II. svetovej vojny, a preto mu významnú funkciu ponúkol.

Po mojom nástupe do pozície riaditeľa kabinetu štátneho tajomníka, resp. neskôr štátnej tajomníčky na rezorte zahraničia, som sa dostal k listu z roku 1947 napísaného ministrom V. Clementisom veľvyslancovi Jurajovi Slávikovi vo Washingtone, kde je spomínaný i tajomník T. H. Florin. Ak si v prítomnosti niekto tento list prečíta, tak sa mu iba potvrdí, že i v dobe 21. storočia žijeme identickými problémami ako kedysi. Súhlas s uvedeným vyjadrili aj kolegovia na rokovaní vedenia ministerstva, kde som im prečítal daný list počas rozlúčkového príhovoru pred odchodom do Teheránu na moje prvé vyslanie v pozícii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca.

Osobne sa nesmierne teším, že vďaka aktívnemu a energickému prístupu riaditeľa Oravskej knižnice, pána Romana Večereka, si pripomíname našich slávnych slovenských dejateľov pochádzajúcich z Oravy. Práve cez tieto činnosti je odkaz T. H. Florina stále živý a aktuálny. V jeho básnickej tvorbe sa to odráža ešte zreteľnejšie, pretože je v nej cítiť silnú úctu k ľudskému životu. Bez zmieňovanej hodnoty, či postoja človek len stráda a nerozvíja sa. A to platí v každých časoch, tých súčasných osobitne…

Ladislav Ballek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Teheráne.