Súťaž: Knihomoli do Aquaparku 3

Súťaž: Knihomoli do Aquaparku 3

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálnu súťaž kolektívov pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti „Knihomoli do Aquaparku“.

keď kolektív:

 • bude navštevovať Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka,
 • bude veľa čítať,
 • bude kresliť, písať a hovoriť o tom, čo prečítal,

tak najúspešnejší kolektív:

 • získa trojhodinový vstup do AquaRelaxu Dolný Kubín úplne zadarmo (v prípade ak vyhrá trieda prvákov, tak získajú vstupenky do AquaRelaxu jednotlivo, každý žiak v triede samostatne v sprievode dospelej osoby.
 • 2. miesto: získa Noc v knižnici s prekvapením.
 • 3. miesto: získa Callo zmrzlinu zadarmo pre celú triedu.
 • + NOVINKA – do súťaže sa môže zapojiť aj jednotlivec, ktorý vyhrá vstup do AquaRelaxu Dolný Kubín úplne zadarmo.

Súťaž trvá od 1. októbra 2023 do 31. mája 2024.
Súťaž je určená pre žiakov 1. stupňa a 2. stupňa základných škôl z Oravy.

Pravidlá súťaže pre jednotlivca:

 1. Na prihlásenie je potrebný platný čitateľský preukaz. Po registrácií od nás získa čitateľskú knižku, ktorú si starostlivo uschová a prinesie pri každej návšteve. V čitateľskej knižke bude zapísaný termín návštevy aj počet vypožičaných kníh. Podmienkou úspešnosti v súťaži je stručný opis 1 – 2 vetami, čo sa mu na prečítanej knihe najviac páčilo, prípadne nepáčilo a účasť na aspoň jednom podujatí knižnice počas trvania súťaže.
 2. Vyhrať môže len najlepší čitateľ s najväčším počtom prečítaných kníh.
 3. Hodnotiť sa bude aktivita a kreativita.
 4. Víťaza vyhlásime v júni 2024.

Pravidlá súťaže pre kolektívy:

 1. Do súťaže sa prihlasujú kolektívy v spolupráci s učiteľmi v priebehu mesiaca október 2023. Na prihlásenie je potrebný menný zoznam žiakov a tiež súhlas so spracovaním osobných údajov a prezentovaním žiackych prác.
 2. Do súťaže bude zaradený kolektív s platnými čitateľskými preukazmi Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Nezaregistrovaní žiaci získajú čitateľský preukaz ZADARMO.
 3. Učiteľ dostane čitateľskú kartičku na ktorej budú evidované termíny a počty vypožičaných kníh, rovnako aj pečiatka za účasť.
 4. Vyhrať môže len najlepší triedny kolektív s najväčším počtom prečítaných kníh.
 5. Podmienkou úspešnosti v súťaži je získanie min. 1 pečiatky za mesiac a odprezentovanie prečítaných kníh formou spoločne nakresleného, či napísaného diela o prečítaných knihách.
 6. Prezentovať prečítané knihy môžu písomnou, kreslenou, powerpointovou formou, alebo aj formou fotografie, videa. Prezentácie budú zverejnené na našich stránkach a sociálnych sieťach.
 7. Prezentácie čakáme na adrese: podujatia@oravskakniznica.sk.
 8. Hodnotiť sa bude aktivita a kreativita ako celku za danú triedu.
 9. Víťaza vyhlásime v júni 2024.

Pravidlá súťaže (PDF, 76 kB)
Plagát (PDF, 347 kB)

Súťaž: Knihomoli do Aquaparku 3

Kontaktná osoba: Dominika Gluchová, podujatia@oravskakniznica.sk, 0948 838 261

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358