Súťaž: Prečítaj a nakresli

Súťaž: Prečítaj a nakresli

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti na motívy rozprávok Pavla Dobšinského.

Termín: 16.02.2022 – 13.03.2022
Vyhodnotenie: 16.03.2022

Podmienky súťaže

 • vek autorov: 6 – 10 rokov;
 • rozmer súťažných prác: formát A5;
 • technika: fixky, ceruzka (práca s ceruzkou a obtiahnutie fixkou)
 • súťažiaci za zoznámia s troma vybranými rozprávkami Pavla Dobšinského z jeho Prostonárodných slovenských povestí (Dlhý nos, O veternom kráľovi, Janko Hraško) a podľa vlastnej fantázie vytvoria k jednej z nich návrh omaľovánky predpísanou technikou.
 • súťaž je neanonymná – záujemca o účasť v súťaži musí vyplniť prihlášku (pozri prílohu PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE) a spoločne so súťažnou prácou ju doručiť osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode TERMÍNY A KONTAKTY
 • jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu;
 • zaslaním práce dáva autor svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme výstavy, ako aj zverejnením na webovej a facebookovej stránke Oravskej knižnice Antona Habovštiaka;
 • súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže Prečítaj a nakresli po dobu jej trvania.

Vyhodnotenie súťaže

 • súťažné práce budú hodnotené 3-člennou odbornou porotou, ktorú vymenuje riaditeľ Oravskej knižnice;
 • zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže, určí porota jednu víťaznú prácu osobitne pre každú z troch vybraných povestí;
 • víťazi získajú knižné ceny, ktoré do súťaže venovalo kníhkupectvo Martinus.

Termíny a kontakty

Vyhlásenie súťaže: 16. február 2022
Uzávierka súťaže: 13. marec 2022
Vyhlásenie výsledkov: 16. marec 2022

Adresa na zaslanie súťažnej ilustrácie a prihlášky: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 2277, detske@oravskakniznica.sk

Na stiahnutie

Všeobecné podmienky súťaže (PDF, 561 kB)
Prihláška do súťaže (PDF, 518 kB), Prihláška do súťaže (DOCX, 39 kB)

Súťaž je realizovaná pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

 

Súťaž: Prečítaj a nakresli