Súťaž Veselá veľkonočná ozdoba

Súťaž Veselá veľkonočná ozdoba

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje súťaž Veselá veľkonočná ozdoba.

Kategórie: pre všetky deti a ich mamičky, školské kluby, materské centrá

Materiál: papier, textil, motúziky, vyfúkané vajíčka…

Svoje dielka noste na detské oddelenie do 27. 3. 2015.