Súťaže pre deti a mládež

Súťaže pre deti a mládež

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje literárnu súťaž Cesta do krajiny fantázie a výtvarnú súťaž U nás taká obyčaj… pre deti a mládež od 6 do 15 rokov.

Cesta do krajiny fantázie

Téma: básne – riekanky o knihách a čítaní
Rozsah: minimálne 8 veršov
Termín uzávierky: 20. jún 2017
Kategórie súťažiacich:
1. kategória 6 – 10 rokov
2. kategória 11 – 15 rokov

Plagát (PDF, 266 kB)

U nás taká obyčaj…

Téma: motívy z ľudových rozprávok, zvykov a tradícií
Výtvarná technika: ľubovoľná plošná technika (kresba, maľba, grafika, koláž, mozaika, kombinované techniky)
Formát: A4, A3
Termín uzávierky: 20. jún 2017
Kategórie súťažiacich:
1. kategória 6 – 10 rokov
2. kategória 11 – 15 rokov

Plagát (PDF, 275 kB)

Súťažné práce je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Oravská knižnica A. Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Každá súťažná práca musí obsahovať meno a priezvisko súťažiaceho, vek, adresu, školu, triedu, prípadne mailový kontakt

Bližšie informácie: detske@oravskakniznica.sk

Aktivita je súčasťou mikroprojektu Cezhraničné kultúrne súzvuky, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Mikroprojekt je realizovaný v spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanowej

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358