Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Pozývame Vás na 17. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“, ktoré sa bude konať v dňoch 1. – 6. 3. 2016 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Podujatie vyhlasujú:
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Program

Utorok 1. 3. 2016

Ladislav Nádaši Jégé
Životopisný medailón spisovateľa pri príležitosti 150. výročia narodenia. Podujatie pre klientov Zariadenia pre seniorov a DSS v Dolnom Kubíne.

Tréning pamäti seniorov
Úvodné stretnutie účastníkov kurzu zameraného na posilňovanie pamäti, pozornosti a koncentrácie, ktorý je realizovaný skupinovou formou (10-12 účastníkov) v rozsahu 10 lekcií 1-krát týždenne. Účasť na podujatí je potrebné vopred nahlásiť.

Literárny klub Fontána
Prezentácia novej literárnej tvorby na stretnutí členov klubu.

Streda 2. 3. 2016

Asertívne riešenie konfliktných situácií v knižnici
Prednáška pre odbornú verejnosť zameraná na špecifiká komunikácie s problémovým používateľom.
Podujatie je organizované v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne.

Štvrtok 3. 3. 2016

Knihohranie
Hlasné čítanie a literárny kvíz pre klientov DSS v Dolnom Kubíne.

Piatok 4. 3. 2016

Bezplatný zápis nových čitateľov
Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, môže využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľov knižnice na obdobie 12 mesiacov. Stačí, ak záujemcovia navštívia v piatok 4.3.2016 oddelenie beletrie, kde sa realizuje centrálna registrácia čitateľov.

Počas celého týždňa

Kniha Oravy 2015
Výstava kníh nominovaných do regionálnej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka, ktorú vyberajú čitatelia hlasovaním. Návštevníci si môžu knihy prezrieť na náučnom oddelení a hlasovať na jednotlivých oddeleniach knižnice alebo na www.oravskakniznica.sk.

Juraj Turzo
Výstava dokumentov pri príležitosti Roku Juraja Turzu.

Najlepší školský časopis 2016
13. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy.
Organizované v spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny.

Knižné hliadky
Ľudí čítajúcich na verejných miestach, odmenia knižné hliadky.