Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Pozývame Vás na 18. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“, ktoré sa bude konať v dňoch 13. – 19. 3. 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Podujatie vyhlasujú:
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Program

Pondelok 13. 3. 2017

Už som prvák, už si čítam sám – slávnostný zápis čitateľov
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ za čitateľov knižnice a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľských zručností a podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

Krása a múdrosť rozprávky
Tematické podujatie o ľudových rozprávkach pre žiakov 2. ročníka CSŠ v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

Sladké príbehy
Hodina tvorivého písania pre žiakov 3. a 7. ročníka ZŠ Oravský Podzámok.

Trénovanie pamäti
Prednáška trénerky pamäti a koučky Liby Chiary Hladekovej, ktorá objasní prečo zabúdame, predstaví mnemotechniky a ďalšie spôsoby zamerané na lepšie pamätanie si.
Podujatie pre verejnosť v rámci celosvetovej akcie Týždeň uvedomovania si mozgu sa uskutoční o 16,00 hod. v spoločenskej miestnosti knižnice.

Utorok 14. 3. 2017

O divadle, rozhlase, filme a televízii
Tematické podujatie o vzťahu literatúry, divadla, filmu, rozhlasu a televízie predstaví známych literárnych hrdinov v rozhlasovom, filmovom a televíznom spracovaní. Súčasťou je literárna dielňa, na ktorej si žiaci vytvoria scenár divadelnej hry na motívy rozprávkového textu. Aktivita pre žiakov 4. ročníka ZŠ J. Matúšku a Súkromnej ZŠ Jánoš v Dolnom Kubíne.

Na tom našom dvere
Rozprávanie a čítanie kníh o domácich zvieratkách. Podujatie pre deti súkromnej MŠ Jánoš v Dolnom Kubíne.

Krása a múdrosť rozprávky
Tematické podujatie o ľudových rozprávkach pre žiakov 2. ročníka ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

Tréning pamäti seniorov
Kurz zameraný na posilňovanie pamäti, pozornosti a koncentrácie, ktorý je realizovaný skupinovou formou (10-12 účastníkov) v rozsahu 10 lekcií 1-krát týždenne. Účasť na podujatí je potrebné vopred nahlásiť.

Streda 15. 3. 2017

Knižnica na ceste
Tematické podujatia pre žiakov 1.-4. ročníka realizované v ZŠ a ŠKD Oravský Podzámok pri príležitosti Marca – mesiaca knihy.

Štvrtok 16. 3. 2017

Deň ľudovej rozprávky
Literárne tvorivé dielne, kvízy, besedy a hodiny zážitkového čítania pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ v Žaškove.

Piatok 17. 3. 2017

Rozsypané rozprávky
Literárne hádanky a čitateľská dielňa pre žiakov 3. ročníka ZŠ M. Kukučína a CSŠ v Dolnom Kubíne.

Marec – mesiac knihy
Tematické podujatie spojené s hovorenou bibliografiou nových kníh pre deti školského klubu pri ZŠ J. Matúšku a CSŠ v Dolnom Kubíne.

Bezplatný zápis nových čitateľov
Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, môže využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľov knižnice na obdobie 12 mesiacov. Stačí, ak záujemcovia navštívia v piatok 17.3.2017 oddelenie beletrie, kde sa realizuje centrálna registrácia čitateľov.

Počas celého týždňa

Kniha Oravy 2016
Výstava kníh nominovaných do regionálnej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka, ktorú vyberajú čitatelia hlasovaním. Návštevníci si môžu knihy prezrieť na náučnom oddelení a hlasovať na jednotlivých oddeleniach knižnice alebo na www.oravskakniznica.sk.

Janko Matúška
Výstava dokumentov pri príležitosti 140. výročia úmrtia básnika.

Tatiana Hečková – India fotoobjektívom
Výstava fotografií.

Najlepší školský časopis 2017
14. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy.
Organizované v spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny a Petit press a.s.

Knižničné hliadky
Ľudí, čítajúcich na verejných miestach, odmenia knižničné hliadky.