Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Vedomostný kvíz

Zapoj sa do súťaže a vyhraj! Odpovedz na jednoduchú otázku a môžeš vyhrať knihu, suvenír DEKD a bezplatné členstvo v knižnici na 12 mesiacov.

PRAVIDLÁ:

Každý septembrový týždeň v pondelok bude na vstupnom informačnom paneli a na webovej stránke knižnice zverejnená kvízová otázka. Písomne odpovedať je možné do štvrtka daného týždňa mailom na adrese podujatia@oravskakniznica.sk, alebo na súťažnom lístku, ktorý je potrebné vhodiť do schránok pri výpožičných pultoch na jednotlivých oddeleniach knižnice. Pri odpovedi je potrebné uviesť meno a mailovú adresu, aby bolo možné kontaktovať výherkyňu/výhercu. V piatok bude zo správnych odpovedí vyžrebovaný/á jeden súťažiaci/a, ktorý/á bude odmenený/á knihou, suvenírom DEKD a bezplatným členstvom v knižnici na 12 mesiacov. Je nutné, aby si výherca/výherkyňa vyzdvihol/a svoju cenu osobne na oddelení beletrie, nakoľko jej súčasťou je aj bezplatná registrácia čitateľa, pri ktorej je potrebné na mieste vyplniť prihlášku.

Kvíz organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

Otázka na tento týždeň:

V tomto roku sme si pripomenuli 150. výročie vzniku Živeny, spolku slovenských žien. V roku 1948 v nej založili národopisnú skupinu, ktorá v súčasnosti pôsobí ako samostatný umelecký súbor a úspešne reprezentuje slovenský folklór doma i v zahraničí. Aký je názov tohto súboru?

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358