Kniha Oravy 2022

Vyhlásenie súťaže Kniha Oravy 2022

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a Infoštúdio mesta Dolný Kubín vyhlasujú 15. ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy.

Kniha Oravy 2022

Heslo súťaže: „nominuj – hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže:

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?

 • Knihy, ktoré boli vydané v roku 2022 a sú späté s regiónom Orava tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
 • Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
 • Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text
  kombinovaný s obrazovou časťou.
 • Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

Kto môže nominovať knihu?

 • čitateľská verejnosť,
 • autori,
 • zostavovatelia, redaktori,
 • vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh.

Ako nominovať?

 • Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť TU alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
 • Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne, poštou na adresu knižnice alebo zahlasujú online.
 • K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

Dôležité termíny súťaže:

 • Termín odovzdania nominácií je od 23. januára do 28. februára 2023
 • Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 15. apríla 2023
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 25. apríla 2023

Súťažné kategórie:

Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 28. februára do 15. apríla 2023 budú vystavené v knižnici.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 15. apríla 2023.
 • Hlasovacie lístky budú uverejňované na web stránke, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on line hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, alebo uverejnený v týždenníku MY Oravské noviny.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou alebo mailom.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy 2022.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a zápisné v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Kysucká knižnica v Čadci (29.05.2023 – 30.06.2023)
 2. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (10.07.2023 – 29.07.2023)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (07.08.2023 – 26.08.2023)
 4. Turčianska knižnica v Martine (04.09.2023 – 30.09.2023)
 5. Krajská knižnica v Žiline (09.10.2023 – 31.10.2023)

Kontakt:

Poštová adresa:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Tel.: 043/586 2277, 043/586 3368
e-mail: kniha.oravy@gmail.com
web: https://oravskakniznica.sk
https://www.facebook.com/oravskakniznica