Kniha Oravy 2016

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a MY – Oravské noviny, TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín Vás pozývajú na vyhodnotenie regionálnej súťaže KNIHA ORAVY 2016.

24. apríla 2017 o 16.00 hod.
v spoločenskej miestnosti knižnice.

VSTUP VOĽNÝ

Hostia: autori ocenených publikácií

Pozvánka (PDF, 497 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 19 (beletria: 7, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 478 (beletria: 250, odborná literatúra: 228)

KATEGÓRIA BELETRIA
1. Hamarová, Darina. Slzy anjela. Bratislava : Motýľ, 2016.
2. Stopková, Mária – Františkánsky brat Lalík, Zachej Ľ. Motúziky k radosti. Trstená : Františkánske divadlo Elzeár – Bábkové divadlo Motúzik v spolupráci s predajňou QUO VADIS, 2016.
3. Galambošová, Michaela. Dve ženy. Bratislava : Marenčin PT, 2016.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
1. Huba, Peter. Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2016.
2. Kolektív autorov. Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2016.
3. Juráňová, Jana (zost.). Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Bratislava : SLOVART, 2016.