Súťaž: Spoznávaj čítaním

Vyhodnotenie súťaže Spoznávaj čítaním

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže Spoznávaj čítaním – pre 3. a 4. ročníky ZŠ – spolupráca so slovenskou spisovateľkou Katarínou Mikolášovou.

Ocenenie:

Výtvarná súťaž:
  1. Romana Briestenská
  2. Zoe Tarčák, Ninka Bušovská
  3. Timea Črepová, Mária Záňová
Pochvala poroty:
  • Timon Gajdošík, Mirko Trnkócy, Alex Michna
Literárna súťaž:
  1. Ninka Bušovská
  2. Michaela Čaučíková
  3. Katarína Palugová
Pochvala poroty:
  • Timea Črepová, Sofia Svitková, Timea Bóryová

Porota hodnotila 85 výtvarných a 62 literárnych prác. Zapojili sa ZŠ mesta Dolný Kubín.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Výhercom srdečne blahoželáme, odovzdanie cien bude spojené s autorskou besedou v septembri 2024.

Tešíme sa na ďalšie spoločne súťaže.
S Oravskou knižnicou na každom kroku.

Súťaž: Spoznávaj čítaním