Vyhodnotenie súťaže Stromy a my

Vyhodnotenie súťaže Stromy a my

Výsledky druhého ročníka fotosúťaže STROMY A MY, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

KATEGÓRIA DO 18 ROKOV

1. miesto: Dominik Mitro – Západ slnka a stromy
2. miesto: Emma Čierna – Rastie do oblakov
3. miesto: Sabina Kubištelová – Tajomstvo ukryté medzi stromami

KATEGÓRIA OD 18 ROKOV

1. miesto: Ivan Farbák – Nevyhnutnosť stopy
2. miesto: Michaela Štancelová – Náladovka
3. miesto: Branislav Čajka – Pod hviezdami

POROTA

Štefan Ižo Senior, fotograf a predseda fotoklubu FOTOKLUB RK1924
Jakub Krška, fotograf a filmár
a zástupcovia z Oravskej knižnice

Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.