Súťaž: Stromy a my 3

Výsledky tretieho ročníka fotosúťaže STROMY A MY

Výsledky tretieho ročníka fotosúťaže STROMY A MY, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

KATEGÓRIA DO 18 ROKOV

1. miesto: Branislav Alakša
2. miesto: Ľubomír Benda – Korene
3. miesto: Sára Šviková – Rozprávková krajina

KATEGÓRIA NAD 18 ROKOV

1. miesto: Pavol Brtko
2. miesto: Timotej Trnovec – Dva stromy
3. miesto: Anton Ošťadnický – Strom a jeho doktor

POROTA

Štefan Ižo – fotograf a predseda fotoklubu FOTOKLUB RK1924
Jakub Krška – fotograf a filmár
zástupcovia Oravskej knižnice

Výhercom srdečne blahoželáme.