Výstava fotografií Milana Horňáka

Výstava fotografií Milana Horňáka

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na výstavu fotografií Milana Horňáka DOLNÝ KUBÍN A OKOLIE

01. 07. 2016 – 16. 09. 2016
spoločenská miestnosť knižnice

VSTUP VOĽNÝ

Plagát (PDF, 564 kB)

O autorovi fotografií

Ing. Milan Horňák (1962) býva v Dolnom Kubíne. Venuje sa prevažne fotografovaniu mesta Dolný Kubín, premien jeho technickej infraštruktúry, pričom dokumentuje priebeh jednotlivých stavebných zmien od súčasného stavu, cez búranie a výstavbu až po konečnú realizáciu. V menšej miere fotografuje okolitú prírodu. Je autorom kalendárov Dolný Kubín včera a dnes (2008), Dolný Kubín včera a dnes II. (2009), Dolný Kubín premeny (2010), Dolný Kubín včera a dnes (2016). V r. 2012 bol členom poroty fotografickej súťaže pre deti Sedem divov môjho kraja v rámci medzinárodného projektu Vzájomné spojenia – história a súčasnosť a v r. 2013 vo fotografickej súťaži v rámci medzinárodného projektu Vzájomné kultúrne inšpirácie – tradične i inovatívne, ktoré realizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Mestskou knižnicou v Limanowej (Poľská republika).

Účasť na súťažiach:

Fotím pre mesto (2007) – 1. miesto v kategórii Človek v meste, mesto v nás (vystavená fotografia).
Cezhraničný kultúrny dialóg objektívom (2013) v rámci poľsko-slovenského projektu Mestskej knižnice v Limanowej (Poľská republika) zrealizovaného v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Beskydy – Orava, dva domy – jedna vec (2011) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Výstavy:

Orava vo fotografii (2013) – kolektívna výstava oravských neprofesionálnych fotografov v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne a Klube Srubka Zywiec.
Cezhraničný kultúrny dialóg objektívom (2013) – kolektívna posúťažná výstava v Mestskej knižnici a galérii v Limanowej (Poľská republika) a Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
Dolný Kubín a okolie (2016) – individuálna výstava v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358