Výstavy Hviezd100slav

Pozývame vás na tematické výstavy Hviezd100slav, ktoré sme pripravili pri príležitosti  stého výročia úmrtia P.O. Hviezdoslava.

V priestoroch  knižnice a v oknách budovy sú nainštalované dve výstavy o P. O. Hviezdoslavovi. Prvá sa nachádza na schodisku a mapuje jeho život od školských čias, cez rodinu, diela, manželku Ilonu, až po vplyv práva na poéziu, politiku, spomienky na Hviezdoslava a i. Výstava je zapožičaná z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Druhá výstava je umiestnená v oknách knižnice. Ide o rozširujúcu časť prvej výstavy. Vykresľuje portréty P. O. Hviezdoslava. Doplnené textami jeho zápiskov ako koncipienta v Senci. mapujúce jeho život a dielo.

 

08. 11. 2021 – 08. 01. 2022 | 8:00 – 16:00 h
vstup voľný