Orava číta Hviezdoslava

Hviezd100slav

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa pri príležitosti stého výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava zapojila do spomienkovej slávnosti mesta Dolný Kubín pripravila projekt s názvom Hviezd100slav.

V priestoroch Oravskej knižnice a v oknách budovy sú nainštalované dve výstavy o P. O. Hviezdoslavovi. Prvá sa nachádza na schodisku a mapuje jeho život od školských čias, cez rodinu, diela, manželku Ilonu, až po vplyv práva na poéziu, politiku, spomienky na Hviezdoslava a i. Výstava je zapožičaná z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Druhá výstava s názvom Hvied100slav je umiestnená v oknách knižnice. Ide o rozširujúcu časť prvej výstavy. Vykresľuje portréty P. O. Hviezdoslava. Doplnené textami jeho zápiskov ako koncipienta v Senci.

Ďalším sprievodným podujatím bolo Orava číta Hviezdoslava. Pôvodne malo ísť o Dvadsaťštyri hodín Hviezdoslava (čítanie diel nonstop 24 hodín naživo). Kvôli pandémií sa uskutočnila alternatíva a to Orava číta Hviezdoslava, ktorá sa rozšírila o (Nielen)Orava a Kanada číta Hviezdoslava. Išlo o videá, v ktorých naši jednotliví čitatelia, ale aj známe osobnosti, či školy a inštitúcie z Oravy čítali diela spomínaného velikána.  Do projektu sa zapojila aj Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok, Mestký úrad Dolný Kubín, Obce Malatiná a Bziny. ZŠ s MŠ Babín, Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ZŠ s MŠ Oravský Podzámok, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, ZŠ Janka Matušku, ZŠ s MŠ Žaškov, Obchodná akadémia Dolný Kubín, ZŠ Martina Kukučína, Gymnázium v Tvrdošíne, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Oravská knižnica Antona Habovštiaka.,základné a množstvo detí a dospelých z radov našich čitateľov. Neskôr prejavili záujem o čítanie aj školy a inštitúcie mimo regiónu Oravy, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave, Krajská knihovna Karlovy Vary, či Diagnostické centrum Ružomberok. O vytvorenie videa Kanada číta Hviezdoslava sa veľkou mierou zaslúžil Vít Koziak, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ottawe. Zapojili sa krajanské školy v Edmontone, Calgary, Montreale a Vancouveri ako aj Honorárny konzulát SR v Calgary.  „Na príprave sme pracovali dlhší čas a som rád, že sa nám ho v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Vytvorili sme tak dielo, pri ktorom sa môže tvorba Hviezdoslava nielen čítať, ale aj počúvať a pozerať touto netradičnou formou. Čítanie malo svoje čaro, či už v podaní detí aj dospelých. Vo videu sa ako bonus zobrazia vzdialení príbuzní Hviezdoslava žijúci v Edmontone. Všetci tak pridali „slovo“ k dielu, za čo im patrí veľké ďakujeme“ povedal riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek. (Nielen)Orava a Kanada čítali Hviezdoslava celkovo 9 hodín 6 minút.

Nezabudli sme ani na pohľad historikov, odborníkov, či nadšencov v projekte s názvom Hviezdoslav očami súčasnosti. Formou online prednášok priblížili život a diela P. O. Hviezdoslava z rôznych uhlov pohľadov osobnosti ako prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., profesor v odbore literárna veda, doc. Pavol Parenička, literárny historik, či  Mgr. Matúš Chren, riaditeľ Gymnázia v Tvrdošíne a učiteľ dejepisu.

 

Mgr. Mária Babík Ferancová

koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti