Orava číta Hviezdoslava

Hviezd100slav

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa pri príležitosti stého výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava zapojila do spomienkovej slávnosti mesta Dolný Kubín pripravila projekt s názvom Hviezd100slav.

V priestoroch Oravskej knižnice a v oknách budovy sú nainštalované dve výstavy o P. O. Hviezdoslavovi. Prvá sa nachádza na schodisku a mapuje jeho život od školských čias, cez rodinu, diela, manželku Ilonu, až po vplyv práva na poéziu, politiku, spomienky na Hviezdoslava a i. Výstava je zapožičaná z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Druhá výstava s názvom Hvied100slav je umiestnená v oknách knižnice. Ide o rozširujúcu časť prvej výstavy. Vykresľuje portréty P. O. Hviezdoslava. Doplnené textami jeho zápiskov ako koncipienta v Senci.

Ďalším sprievodným podujatím bolo Orava číta Hviezdoslava. Pôvodne malo ísť o Dvadsaťštyri hodín Hviezdoslava (čítanie diel nonstop 24 hodín naživo). Kvôli pandémií sa uskutočnila alternatíva a to Orava číta Hviezdoslava, ktorá sa rozšírila o (Nielen)Orava a Kanada číta Hviezdoslava. Išlo o videá, v ktorých naši jednotliví čitatelia, ale aj známe osobnosti, či školy a inštitúcie z Oravy čítali diela spomínaného velikána.  Do projektu sa zapojila aj Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok, Mestký úrad Dolný Kubín, Obce Malatiná a Bziny. ZŠ s MŠ Babín, Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ZŠ s MŠ Oravský Podzámok, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, ZŠ Janka Matušku, ZŠ s MŠ Žaškov, Obchodná akadémia Dolný Kubín, ZŠ Martina Kukučína, Gymnázium v Tvrdošíne, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Oravská knižnica Antona Habovštiaka.,základné a množstvo detí a dospelých z radov našich čitateľov. Neskôr prejavili záujem o čítanie aj školy a inštitúcie mimo regiónu Oravy, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave, Krajská knihovna Karlovy Vary, či Diagnostické centrum Ružomberok. O vytvorenie videa Kanada číta Hviezdoslava sa veľkou mierou zaslúžil Vít Koziak, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ottawe. Zapojili sa krajanské školy v Edmontone, Calgary, Montreale a Vancouveri ako aj Honorárny konzulát SR v Calgary.  „Na príprave sme pracovali dlhší čas a som rád, že sa nám ho v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Vytvorili sme tak dielo, pri ktorom sa môže tvorba Hviezdoslava nielen čítať, ale aj počúvať a pozerať touto netradičnou formou. Čítanie malo svoje čaro, či už v podaní detí aj dospelých. Vo videu sa ako bonus zobrazia vzdialení príbuzní Hviezdoslava žijúci v Edmontone. Všetci tak pridali „slovo“ k dielu, za čo im patrí veľké ďakujeme“ povedal riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek. (Nielen)Orava a Kanada čítali Hviezdoslava celkovo 9 hodín 6 minút.

Nezabudli sme ani na pohľad historikov, odborníkov, či nadšencov v projekte s názvom Hviezdoslav očami súčasnosti. Formou online prednášok priblížili život a diela P. O. Hviezdoslava z rôznych uhlov pohľadov osobnosti ako prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., profesor v odbore literárna veda, doc. Pavol Parenička, literárny historik, či  Mgr. Matúš Chren, riaditeľ Gymnázia v Tvrdošíne a učiteľ dejepisu.

 

Mgr. Mária Babík Ferancová

koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

Digitálny čitateľský preukaz

Digitálny čitateľský preukaz

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uviedla do života novú digitálnu službu s názvom Digitálny čitateľský preukaz.

OKAH sa rozhodla vstúpiť do 21. storočia a posunúť kvalitu služieb pre čitateľov na kvalitatívne vyššiu úroveň. Možnosť online komunikácie sa aj v dnešnej pandemickej dobe ukazuje ako nevyhnutný krok pre fungovanie knižníc do budúcna, povedal riaditeľ knižnice Roman Večerek.

Čítať ďalej

Výtvarný klub

Výtvarný klub

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s OZ INŠPIRÁCIE otvára Výtvarný klub.

OZ INŠPIRÁCIE vzniklo v r. 2001. Jeho zakladajúcimi členmi boli predovšetkým učitelia a poslucháči štúdia pre dospelých výtvarného odboru. Intenzívne prezentujú svoju tvorbu na rôznych výstavách. Od 29. 09. 2021 sa ich novým zázemím stane Oravská knižnica. Čitatelia nielenže sa môžu prísť pozrieť, ale sa aj pridať.

Stretnutia budú prebiehať každú stredu od 15:45 do 18:00 h v priestoroch knižnice.

Ako to bolo predtým

Ako bolo predtým

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva malých aj veľkých na mikrosústavu replík historických a motorizovaných bicyklov zo zbierky Branislava Peničku s názvom Ako bolo predtým.

Ide o širokospektrálnu, tematickú výstavu o ktorú prejavilo záujem nie len mnoho škôl, ale aj bežných návštevníkov a našich čitateľov.

„Staviame na tradíciách, ale zároveň reflektuje všetky výzvy modernej doby, kde svoje miesto nachádzajú rôzne vekové kategórie návštevníkov, s rôznymi záujmami, rôznym sociálnym statusom, alebo so zdravotným znevýhodnením. Preto sa v poslednom období snažíme aktivizovať vo svojom regióne dobrovoľníkov, mládež a priateľov knižnice vytváraním nových a inovatívnych projektov naprieč celým spektrom záujmov ako je sociálna angažovanosť, divadlo, výtvarné umenie, hudba, technika a aj šport,“ povedal riaditeľ knižnice Mgr. art. Roman Večerek.

Oravská knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám. Podporuje celoživotné vzdelávanie a svojimi kultúrno-spoločenskými a výchovnými aktivitami sa zameriava nie len na deti a mládež, ale aj dospelého čitateľa a formuje tak informačnú gramotnosť, či podporuje záujem o čítanie. Netradičná výstava v tradičných priestoroch poukazuje na prepojenie čitateľských aktivít s tými športovými, či historickými.

Nie len aktívni čitatelia sú u nás vítaní a môžu si spestriť svoj čas, ale aj milovníci bicyklov, či historických artefaktov.

Podujatie je súčasťou Európskeho týždňa mobility 2021, ktoré prebieha od 16. – 22. septembra.  Vyhlasuje ho Európska únia. Podujatie má prispieť k zvráteniu nepriaznivých trendov v oblasti životného prostredia a starostlivosti o zdravie. Snahou je obmedziť používanie osobných automobilov a využívať také formy dopravy, ktoré chránia životné prostredie a prospievajú nášmu zdraviu: bicykel, chôdzu či verejnú dopravu.

Výstava v priestoroch Oravskej knižnice potrvá do 31. 10. 2021.

Mgr. art. Roman Večerek
riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka

Psychológ v podkroví

Psychológ v podkroví

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka novú bezplatnú službu s názvom Psychológ v podkroví.

Dnešná „moderná“ doba často u ľudí spôsobuje rôzne stresové faktory, ktoré môžu ovplyvniť každodenný život. Rovnako ovplyvňuje duševné a psycho-emocionálne zdravie. Stres má za následok zmätok a môže dôjsť k hľadaniu úniku v uzatváraní sa, vyhľadávaní samoty, v užívaní alkoholu, či iných návykových látok.

„Oravská knižnica Antona Habovštiaka a päť profesionálnych psychológov z Oravy a Liptova spojilo svoje sily a spoločne vytvorili tento jedinečný projekt, ktorý reflektuje na aktuálne a náročné životné situácie poslednej doby. V bezpečnom prostredí knižnice ponúkame osobné a bezplatné psychologické poradenstvo nielen pre mladých“, priblížil ponúkanú službu Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Najčastejšie psycho-sociálne problémy, ktoré je potrebné v tejto dobe riešiť sú napríklad závislosť, medziľudské vzťahy, riešenie konfliktov, nedostatok motivácii k učeniu, zlosť, podráždenosť, vyčerpanosť, pocit bezmocnosti a podobne.

Oslovení psychológovia sa do projektu zapojili bez váhania. „Pomoc druhým nás spája, chceme robiť naše okolie lepším. Každý z nás to raz môže potrebovať. Pomáhame, lebo môžeme“, povedala psychologička Mária Hutlasová.

Služba je bezplatná a anonymná. Stretnutia budú prebiehať od 29. 09. 2021, každú stredu v čase od 16:00 do 18.00 h v podkroví Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Objednať a dohodnúť si osobné stretnutie je možné telefonicky.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

S knižnicou na každom kroku

S knižnicou na každom kroku

Päť knižníc v Žilinskom kraji (Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Krajská knižnica v Žiline) sa spojilo v rámci spoločnej kampane S knižnicou na každom kroku, pomocou ktorej sa snažia spropagovať čitateľom danú knižnicu a jej služby.

Čítať ďalej

Knihomoli do Aquaparku

Súťaž: Knihomoli do Aquaparku

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje súťaž kolektívov pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti „Knihomoli do Aquaparku“.

Čítať ďalej

Beseda a autorská čítačka s Branislavom Jobusom

Posledný júlový týždeň ožil Dolný Kubín festivalom knihy, umenia a kultúry

Knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne zorganizovala pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku prvý ročník festivalu s názvom KUK fest v dňoch od 26. do 30. júla. Program sa striedavo odohrával v Oravskej knižnici a na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.

Čítať ďalej

Knihy našli nový domov aj v žilinskom ústave

Knihy našli nový domov aj v žilinskom ústave

Police zaplnilo 200 nových príbehov

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Daruj knihe nový domov “Na ceste” našiel svojich priaznivcov aj v Žiline. Po pilotnej spolupráci s Ústavmi na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku a v Sučanoch prejavili záujem o spoluprácu na projekte aj v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina. Partnerom projektu sa v Žiline stala aj tamojšia Krajská knižnica.

Čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2020

Knihou Oravy rozprávky o goralovi Karolovi

Vyhlásenie výsledkov súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu za rok 2020 sa uskutočnilo v piatok 23. apríla 2021 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a opäť bez účasti verejnosti. Keď organizátori ročník pripravovali, netušili, že číslo 13 bude tak trochu nešťastné. Nešťastné preto, že na vyhlásení výsledkov nemohli privítať čitateľov ani autorov najúspešnejších kníh. Na druhej strane však trinástka čitateľov neodradila a do súťaže poslali takmer tisícku hlasov, čo je v porovnaní s vlaňajších ročníkom obrovský nárast.

Čítať ďalej