Nová vizuálna identita Oravskej knižnice

Nová vizuálna identita Oravskej knižnice

Oravská knižnica Antona Habovštiaka víta máj v novom šate. Po dlhšom období mení nielen svoje logo, ale aj vizuálnu identitu. Postupne predstaví vynovenú webovú stránku. O tieto zmeny sa postaral grafik Dávid Drímal.

Čítať ďalej

Knižnice bolo počuť naprieč celým Slovenskom

Je nás počuť 2024

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala už štvrtý ročník podujatia s názvom Je nás počuť. Iniciátorom projektu bola v roku 2021 Oravská knižnica Antona Habovštiaka. V súčasnosti je projekt je spoločnou aktivitou knižníc Žilinského kraja. Tento rok sa k nim pridalo vyše 70 knižníc v rámci celého Slovenska. Patronát nad podujatím už po tretí krát prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Podujatie sa konalo v rámci národného Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc. V knižniciach po celom Slovensku, tiež na uliciach, na námestiach, ale aj v obecných rozhlasoch zneli známe hlasy, ktoré nahlas čítali úryvky z kníh. Oravská knižnica sa rozhodla tento rok čítať Povesti Oravskej doliny od Antona Habovštiaka. Rok 2024 je venovaný práve jeho osobnosti. Pripomíname si 100. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia a 20. výročie pomenovania knižnice na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka.

„Knižnice sú kamenné budovy, ktoré ponúkajú služby pre ľudí, ale chceme aby ľudia počuli, že sme tu a robíme rôzne podujatia. Chceme poukázať na to že knižnice sú naozaj dôležité kultúrne inštitúcie. Som nesmierne hrdý na to, že tento rok je to už štvrtý ročník projektu Je nás počuť. Som rád že sa k nám pridávajú aj ostatné knižnice. Veríme že knižnica bude pre ľudí čoraz viac atraktívnejšia, tým čo ponúka“ povedal Mgr. Art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Projekt sa konal v stredu 6. marca 2024 o 15:30 hod. „V tento deň v rovnakú hodinu knižnice spoločne upozornili na dôležitosť čítania, pretože čím viac nás je, tým viac je nás počuť“, dodáva riaditeľ knižnice.

Pozvanie Oravskej knižnice zúčastniť sa na podujatí a čítať prijali rôzne regionálne osobnosti, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, prednosta okresného úradu v Dolnom Kubíne Mgr. Pavol Ľorko, riaditeľka odboru kultúry ŽSK, Daša Lofajová, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Roman Večerek, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Martina Mesárošová Kvašňovská, riaditeľka ZŠ Martina Kukučína Katarína Števonková, zástupca primátora Dolný Kubín Matúš Lakoštík, prednostka mestského úradu Aďka Barienčíková, riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín Peter Strežo, riaditeľ ZUŠ P.M.Bohúňa Michal Janiga, herečka Miroslava Kupčuláková, zástupcovia Európsky parlament – Kancelária na Slovensku Natalie Šťastna, Jan Pátek, , DrSc. Filmový kritik Peter Konečny predsedníčka neformálneho mládežníckeho parlamentu Mladí za mesto Dorota Eva Večereková, a členovia TFT Ema Stanková,Julia Kakackova, Laura Piecková mnoho iných čitateľov, či dobrovoľníkov.

Všetkým zúčastneným, ako aj čitateľom, ktorí počúvali patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Dominika Gluchová
Koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

Je nás počuť 2024

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje štvrtý ročník podujatia s názvom JE NÁS POČUŤ. Projekt je spoločnou aktivitou knižníc Žilinského kraja. Tento rok sa k nim pridávajú aj ďalšie knižnice po celom Slovensku. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Podujatie sa bude konať v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. V knižniciach po celom Slovensku, tiež na uliciach, na námestiach, ale aj v obecných rozhlasoch budú znieť známe hlasy, ktoré budú nahlas čítať úryvky z ľubovoľných kníh. Čítať budú knihovníci, herci, regionálne a mestské osobnosti, ale aj dobrovoľníci z neformálneho mládežníckeho parlamentu Mladí za mesto/Teens for town. Oravská knižnica sa rozhodla tento rok čítať Povesti Oravskej doliny od Antona Habovštiaka. Rok 2024 je venovaný práve jeho osobnosti. Pripomíname si 100. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia a 20. výročie pomenovania knižnice na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka.

„Knižnice sú kamenné budovy, ktoré ponúkajú služby pre ľudí, ale chceme aby ľudia počuli, že sme tu a robíme rôzne podujatia. Chceme poukázať na to že knižnice sú naozaj dôležité kultúrne inštitúcie. Som nesmierne hrdý na to, že tento rok je to už štvrtý ročník projektu Je nás počuť. Som rád že sa k nám pridávajú aj ostatné knižnice. Veríme že knižnica bude pre ľudí čoraz viac atraktívnejšia, tým čo ponúka“ povedal Mgr. Art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice. Projekt sa bude konať v stredu 6. marca 2024 o 15:30 hod. „V tento deň v rovnakú hodinu knižnice spoločne upozornia na dôležitosť čítania, pretože čím viac nás je, tým viac je nás počuť“, dodáva riaditeľ knižnice.

Mgr. Dominika Gluchová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

Už nikto nemôže povedať, že sú nepotrební

Gustáv, Jozef, Peter, Jaromír, Vlado, Alexander, ale aj Beáta a Ingrid. Pre niekoho len mená, pre iných ľudia, ktorí dostali druhú šancu. Po rokoch strávených na ulici sa odrazili od dna a objavili v sebe talent. Talent vytvoriť niečo, čo tu zostane, čo má hodnotu, čo mení hlboko zakorenené predsudky.

Vďaka projektu PREDSUDKY všetci títo ľudia zabudli na to, že sú bezdomovci a že nikoho nezaujímajú. Na tvorivých dielňach, medzi knihami tvorili vlastnými rukami keramiku, maľovali, fotografovali, zverovali sa so svojimi snami, túžbami, ale aj bolesťami a krivdami.

Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti literárneho, výtvarného a fotografického umenia a psychológmi, ktorí účastníkov – ľudí bez domova usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov, nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Tieto stretnutia boli vzájomne prepojené témami: Existuje vôbec možnosť odraziť sa od dna po rokoch bezdomovectva? Ako môžem objaviť svoj talent? Dá sa preraziť napríklad v oblasti literatúry, výtvarného umenia a fotografie?

Projekt PREDSUDKY, ktorý realizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestom Dolný Kubín, skončil vernisážou výtvarných diel, dobročinnou aukciou aj premiérou dokumentu, v ktorom sa z bezmenných ľudí z ulice stali ľudia, na ktorých záleží.

Znevýhodnené skupiny ľudí sú často marginalizované, na okraji spoločnosti, vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii, diskriminované a pre mnohých neviditeľné. Títo ľudia sa ocitajú bez možnosti žiť dôstojne, bez prístupu k informáciám, k práci, vzdelaniu, kultúre. Projekt PREDSUDKY je určený práve im – znevýhodneným ľuďom bez domova.

Projekt PREDSUDKY motivuje ľudí bez domova k tvorivým aktivitám, vďaka ktorým vnímajú vonkajší aj vnútorný svet cez literatúru, výtvarné umenie aj oko fotoaparátu. Osem ľudí – šesť mužov a dve ženy dnes vedia, že ich život môže mať zmysel. Prelomili bariéry, zahodili ostych a dokázali verejne prezentovať svoje pocity aj výsledky svojej tvorivej činnosti. V ich malých umeleckých dielkach je zobrazený celý ich život. Ich diela rozprávajú príbehy, ktoré aj vďaka projektu PREDSUDKY naberú nový smer.

Alebo ako hovorí riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek, „Na počiatku príbehu s názvom PREDSUDKY, sme netušili kam nás privedie. Veľa sme premýšľali, oveľa viac diskutovali, snívali a krotili očakávania. Stvorili sme príbeh. Všetkých nás to zasiahlo a ovplyvnilo. Mysleli sme že budeme len čítať, písať, kresliť, modelovať, fotiť. Ale stala sa dôvera, rešpekt, priateľstvá. Našli sme talenty, záujem, odhodlanie.“

Beáta aj Ingrid, ale aj Gustáv, Jozef, Peter, Jaromír, Vlado a Alexander sa stali vzorom pre mnohých ľudí a inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa podujali na to, aby ich počas tvorivých dielní previedli svetom umenia a literatúry. Svetom, ktorý nepozná predsudky a ktorý nesúdi.
Príbeh týchto ôsmich ľudí pokračuje. A má zmysel.

Do Silvestra zostáva už len pár dní a vďaka projektu PREDSUDKY v Oravskej knižnici ožívajú zázraky. Ak hľadáte nejaké novoročné predsavzatie do nového roku neváhajte a príďte do knižnice. Ešte stále môžete podporiť projekt a jeho hlavných aktérov aj tak, že si kúpite ich dielka – keramiku či fotografie. Výťažok z predaja pomôže v ďalších tvorivých aktivitách pre ľudí bez domova. Aj preto, aby mohol príbeh pokračovať, pretože to má zmysel.

Ak máte chuť odhodiť predsudky a nájsť v sebe nový rozmer, neváhajte a pridajte sa. Ste vítaní.

Projekt PREDSUDKY realizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Mgr. art. Roman Večerek
riaditeľ OKAH

Modernizácia regionálneho oddelenia knižnice

Projekt Oravskej knižnice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja, rozširuje možnosti vďaka novému regionálnemu oddeleniu. Tento inovatívny priestor vznikol pretvorením časti skladových priestorov na prvom poschodí historickej budovy bývalej banky s nepravidelným pôdorysom.

Architektonický návrh zdôrazňuje unikátny charakter priestoru. Prísne pravouhlé línie štandardných regálov sú zjemnené kopírovaním línií stien, čím vzniká priestor, ktorý nielenže zlepšuje podmienky pre uskladnenie a prístup k fondu, ale je tiež esteticky príťažlivý.

Nové regály, vyrobené zo svetlej brezovej preglejky, vizuálne presvetľujú a rozširujú priestor, prirodzená kresba dreva prispieva k atraktívnemu vzhľadu. Vybavenie zahŕňa komodu, ktorá spolu s regálmi vytvára jeden kompaktný celok a okrem toho, že slúži ako oddychové miesto pre návštevníkov, poskytuje tiež dodatočný úložný priestor na knižničné dokumenty. Jednotlivé oproti sebe stojace kusy nábytku sú z estetického hľadiska prepojené stropnou konštrukciou a v kontraste s prirodzenou kresbou dreva má časť regálov ružovú povrchovú úpravu.

Zmeny nezahŕňajú len interiérové vybavenie. V miestnosti bola nainštalovaná nová podlaha, ktorá materiálom i farebnosťou harmonizuje s novými regálmi, steny získali novú maľovku a novej stropnej konštrukcii bolo prispôsobené aj osvetlenie miestnosti.

Okrem Fondu na podporu umenia, ktorý na realizáciu projektu prispel sumou 7 000 eur, podporil modernizáciu regionálneho oddelenia aj Žilinský samosprávny kraj, zvyšok financovala knižnica z vlastných prostriedkov.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka verí, že nové regionálne oddelenie poskytne návštevníkom príjemnejšie prostredie pre čítanie a objavovanie regionálnych knižných skvostov.

Marián Karcol

 

 

Ôsmy ročník (Ne)obyčajných stretnutí s literatúrou zaujal stovky detí

Projekt naplnil knižnicu rôznorodými aktivitami vrátane interaktívnych workshopov s časopismi.

V rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou sme aj v tomto roku usporiadali rozmanité aktivity venované deťom a mládeži. Jednou z hlavných noviniek v poradí už ôsmeho ročníka boli tvorivé workshopy s časopismi, ktoré odštartovali v máji 2023 komentovanou prehliadkou putovnej výstavy Slniečkový krasohľad. Prehliadkou sprevádzala šéfredaktorka mesačníka Slniečko Ľubica Kepštová, autorka libreta výstavy. Deti z dolnooravských škôl mali možnosť zblízka spoznať vznik a históriu časopisu a dozvedeli sa i ďalšie zaujímavosti, napr. ako sa tvorí jeho obálka. Okrem toho boli odmenené rôznymi výtlačkami tohto populárneho detského časopisu.

Vďaka spolupráci s časopisom Slniečko sme v našej knižnici privítali aj Petra Gärtnera, ktorý sa predstavil ako výborný rozprávač príbehov, aktér bábkového divadla i spisovateľ. Prostredníctvom jeho vystúpení spoznali deti z viacerých dolnokubínskych škôl príbeh O čertovi Kolofónovi, počas rozhovoru prezradil čo-to zo svojho života, tvorby a záujmov. Jeho vystúpenie oživili pesničky a tieňové divadielko, ktoré pripravili deti zo Základnej školy Martina Kukučína.

Ďalším významným hosťom v rámci projektu bol známy slovenský výtvarník, ilustrátor a karikaturista Miroslav Regitko, ktorý predstavil časopis Fifík a viedol sériu výtvarných workshopov. Takmer 120 detí mohlo spoznať Miroslava Regitka ako osobnosť i ako umeleckého tvorcu. Sledovali, ako vzniká ilustrácia, a získali prehľad o technikách, ktoré používa. Následne mali možnosť vyjadriť svoju kreativitu tým, že dokreslili autorovu ilustráciu podľa vlastnej fantázie. Každý účastník workshopov si okrem jedinečného zážitku odniesol aj výtlačok časopisu Fifík, ktorého dlhoročným ilustrátorom je práve Miroslav Regitko.

Neodmysliteľnú súčasť projektu tvorili, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, stretnutia s literárnymi a výtvarnými tvorcami kníh. V priestoroch knižnice sme postupne privítali Petra Opeta, Hedvigu Gutierrez, Ľuboslava Paľa, Danušu Dragulovú-Faktorovú, Júliusa Belana, Juraja Raýmana, Bystríka Vanča a Romana Brata. Stretnutia s nimi boli venované konkrétnemu detskému publiku, podobne ako aj hodiny hlasného a zážitkového čítania a rôzne čitateľské, literárne a výtvarné dielne.

Súčasťou projektu bolo tiež vydanie záložiek s informáciami o piatich slovenských autoroch a ich tvorbe. Tentoraz sme touto formou sprístupnili informácie o Kristíne Baluchovej, Petrovi Opetovi, Márii Lazárovej, Jánovi Uličianskom a Marte Matus.

Celkovo sa do všetkých aktivít projektu zapojilo viac než 2600 účastníkov, čo svedčí o jeho obľube a úspešnosti. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii projektu.

Marián Karcol

 

Súťaž: Knihomoli do Aquaparku 3

Knihomoli do Aquaparku

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje tretí ročník regionálnej súťaže kolektívov pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti Knihomoli do Aquaparku.

Čítať ďalej

Noc literatúry v Dolnom Kubíne

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa po druhýkrát zapojila do projektu s názvom Noc literatúry 2023.

Čítať ďalej

Police zaplnilo 300 nových príbehov

Police zaplnilo 300 nových príbehov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja hľadá knihám nový domov.

Čítať ďalej

Je nás počuť 2022

Knižnice otvorili okná dokorán

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala tretí ročník výnimočného podujatia s názvom JE NÁS POČUŤ.

Čítať ďalej