Vyhlásenie výsledkov súťaže Kniha Oravy 2021

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mediálnymi partnermi MY – Oravské noviny a TV DK organizovali slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Kniha Oravy 2021.

Čítať ďalej

Francúzske filmové večery

Francúzske filmové večery

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa stala súčasťou projektu Crème de la Crème – Týždeň francúzskeho filmu/Semaine du film français.

Čítať ďalej

Kubo

Digitálna knižnica Kubo

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spúšťa digitálnu detskú čitáreň na detské digitálne knihy Kubo.

Čítať ďalej

Crème de la Crème

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa stala súčasťou projektu Crème de la Crème – Týždeň francúzskeho filmu/Semaine du film français.

 

Crème de la Crème prebieha od 07. do 13. marca 2022. Každoročne Týždeň francúzskeho filmu organizuje Film Europe Media Company a Francúzsky inštitút na Slovensku. Spoločnosť Film Europe Media Company je filmovou distribučnou spoločnosťou s pobočkami v Bratislave, Prahe, Londýne a v Cannes. Prináša špičkové festivalové filmy do slovenských a českých kín. Systematicky mapuje kinematografiu z každej krajiny Európy, a to v pôvodnom znení

s titulkami, 24 hodín denne, sedem dní v týždni a bez reklám. Crème de la Crème je výber toho najlepšieho z nových francúzskych filmových titulov.

 

Francúzsky inštitút na Slovensku sa podieľa na významných slovenských kultúrnych podujatiach, podporuje účasť francúzskych umelcov.  Jeho hlavným poslaním je šírenie francúzskeho jazyka a kultúry, ako aj odborných poznatkov a inovácií na Slovensku

a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma krajinami.

 

Oravská knižnica sa ako jedna z mála knižníc na Slovensku zapojila do tohto projektu. „V Oravskej knižnici pre svojich čitateľov a priaznivcov pripravujeme veľa noviniek zameraných na francúzsku kultúru a literatúru. Podporujeme frankofónnu literatúru nie len výstavami francúzskych autorov, ale aj rozšírením fondu knižnice o knihy vo francúzskom jazyku. Na druhej strane si myslíme, že v našom meste chýba kino a kvalitné filmy, preto sme sa aj zapojili do Týždňa francúzskeho filmu a naši čitatelia zažijú kino v knižnici“, povedal riaditeľ knižnice Mgr. art. Roman Večerek.

 

Každú stredu počas mesiaca marec budú v knižnici prebiehať francúzske filmové večery so štyrmi filmovými produkciami. Prvý premietací večer bude 09. 03. 2022 o 19:00 h. Večer bude venovaný filmu s názvom Renoir. Ďalšie filmy budú odvysielané v poradí:  Dilili v Paríži… (16. 03. 2022 o 10:00 h pre školy a 18:00 h) Rodin (23. 03. 2022 o 19:00 h) a záverečný film 30. 03. 2022 s názvom Odysea o 19:00 h.

 

Týždeň francúzskeho filmu Oravská knižnica realizuje vďaka finančnej podpore Jean-Marc Berbille, Group Plastivaloire.

 

 

 

Mgr. Mária Babík Ferancová

koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

Deti potrebujú knihy

Spojme sa pre dobrú vec

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje výzvu s názvom Spojme sa pre dobrú vec.

V spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice a Miestnou knižnicou Petržalka bola vyhlásená výzva pre ostatné knižnice na podporu ukrajinských detí, ktoré museli opustiť svoje domovy.

Čítať ďalej

Výstava: Knižná ilustrácia

Lucia Žatkuliaková – Knižná výstava

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila výstavu s názvom Lucia Žatkuliaková – Knižná výstava.

Čítať ďalej

Je nás počuť

Je nás počuť

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje druhý ročník podujatia s názvom JE NÁS POČUŤ.

Projekt v minulom roku organizovala Oravská knižnica s podporou knižníc Žilinského kraja, tento rok sa k nim pridajú ďalšie knižnice po celom Slovensku. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Čítať ďalej

O láske za mikrofónom

O láske k mikrofónu

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila pri príležitosti Dňa sv. Valentína projekt s názvom O láske k mikrofónu.

Išlo o valentínske čítanie online úryvkov z rôznych diel, básní, čí publikácií o láske, vzťahoch, či priateľstvách so známymi moderátormi a redaktormi z rôznych televízií a rádií. Známe osobnosti si odskočili z televíznej obrazovky, alebo od mikrofónu a začítali sa do ľúbostných diel.

„Hlavnou myšlienkou bolo prepojenie známych tvári a hlasov s literatúrou a teda s knižnicou. Knihy sú naša minulosť, súčasnosť, ale i budúcnosť. Je dôležité osloviť aj mladšiu generáciu a ukázať im, že láska to môže byť aj láska k dobrej knihe“ povedal riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek.

Do čítačky sa zapojili oslovené osobnosti, ako napríklad: Zuzana Ferenčáková (TV Markíza), Anka Žitná (TA3), Eva Sládková (RTVS), Marián a Zuzana Lechanovci (Tv Markíza), Roman Bomboš (RTVS), Miroslava Mlynárová (TASR), Erik Vrábel (RTVS), Peter Revús (TA3), Martina Štefánková (TV JOJ), Ján Škorňa (RTVS), Mariana Kovačechová (RTVS), Martina Kašiarová (TV Markíza), Marek Pivoluska (RTVS), Andrej Bálint (RTVS) a ďalší.

Videá si čitatelia môžu pozrieť na webovej stránke a sociálnych sieťach knižnice, ako aj na youtube. Podujatie prebiehalo od 14. 02. 2022.

Mgr. Mária Babík Ferancová

koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

Kniha Oravy 2021

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi MY – Oravské noviny a TV DK vyhlásila už 14. ročník súťaže Kniha Oravy. Za uplynulých 13 rokov súťažilo celkom 304 publikácií. Víťazom minulého ročníka v kategórii BELETRIA sa stala kniha Goral Karol a zázračná bylina autora Jozefa Medarda Slovíka z Rabčíc, ktorej čitatelia poslali 307 hlasov. V kategórii ODBORNÁ LITERATÚRA s počtom hlasov 298 sa víťazom stala kniha autorskej dvojice Miroslava Kupčuláková a Roman Večerek Ako bábka na Oravu prišla… alebo nebojme sa bábky. Veríme, že tento rok bude ešte úspešnejší ako ten predošlí. Heslo súťaže znie „Nominuj-hlasuj-vyhraj“.

Súťažiť môžu knihy, ktoré boli vydané v roku 2021 a sú späté s regiónom Oravy tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a dôležité je, aby bolo danej knihe pridelené aj číslo ISBN, pričom knihy môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu, či text kombinovaný s obrazovou časťou.

Knihy do súťaže môže nominovať čitateľská verejnosť, ale aj samotní autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci aj distribútori kníh, a to nominačným listom, je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice do 28. februára 2022. Po tomto termíne sa nominácie roztriedia, skontrolujú, knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu s fotografiami kníh ich zverejní na svojej webovej stránke, v knižnici na oddeleniach, a rovnako všetky nominované knihy, za ktoré môže verejnosť hlasovať, zverejnia aj mediálni partneri.

Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 8. apríla. Za tú svoju naj knihu môže formou hlasovacieho lístka hlasovať každý. Hlasovací lístok tak odovzdá osobne, poštou, alebo overeným spôsobom z minulého roka a to zahlasuje online z pohodlia svojho domova. Víťazná Kniha Oravy 2021 bude vyhlásená 26. apríla, kedy knižnica ocení nielen autorov víťazných publikácií, ale aj troch hlasujúcich čitateľov.

Súťaž Kniha Oravy je súčasťou veľkej knižnej súťaže Žilinského kraja. Výsledkom bude putovná výstava regionálnych knižníc v rámci kraja, kde budú prezentované prvé tri najúspešnejšie knihy súťaže.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti

Vyhodnotenie súťaže Stromy a my

Výsledky druhého ročníka fotosúťaže STROMY A MY

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala už druhý ročník fotografickej súťaže s názvom Stromy a my.

Čítať ďalej