Veselé veľkonočné sviatky

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne vám všetkým želá…

kolektív Oravskej knižnice Antona Habovštiaka