Súťaž: Veľká noc u nás doma

Fotografická súťaž – Veľká noc u nás doma

Zapoj sa do fotografickej súťaže a získaj šancu vyhrať originálnu cenu!

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje fotografickú súťaž Veľká noc u nás doma.

Termín: do 30. 04. 2022

Do súťaže sa môžu zapojiť malí aj veľkí. Budeme radi, ak nám zašlete fotografie s tradíciami, zážitkami či oblievačkou, ktoré zažijete alebo ste zažili počas veľkonočných sviatkov.

Súťažnú fotografiu s popisom (meno, priezvisko, vek, mailový kontakt, názov fotografie) je potrebné zaslať v elektronickej forme (formát .JPG) na adresu: podujatia@oravskakniznica.sk. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 súťažné fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme.

Súťažné fotografie hodnotí porota, ktorú menujú organizátori súťaže. Najkrajšiu fotografiu v každej kategórii odmeníme originálnym darčekom.

Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť bezodplatne použité na propagáciu výsledkov súťaže, zverejnené na stránke https://oravskakniznica.sk, použité v informačných materiáloch vyhlasovateľa súťaže, prezentované na sociálnych sieťach a v priestoroch knižnice prostredníctvom výstavy súťažných fotografií.

Súťaž: Veľká noc u nás doma

Plagát (PDF, 533 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358