Ako sa nezblázniť z informácií

Ako sa nezblázniť z informácií

Ponúkame vám už 7. diel zo série Ako sa nezblázniť, tentoraz s podtitulom „z informácií“. Projekt pripravili Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Tentoraz sme do diskusie prizvali niekoľkých hostí. O tom, ako sa nezblázniť z informácií a ako sa starať o svoj mozog sa rozprávajú:

  • Zuzana Machajová, psychologička CPPPaP Dolný Kubín
  • Katarína Šašinková, psychologička z oddelenia neurológie ÚVN Ružomberok
  • Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka Dolný Kubín
  • Peter Strežo, riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  • Ján Pavol Maretta, študent Žilinskej univerzity v Žiline