Aktualizácia dokumentov

Aktualizácia dokumentov

Milí naši čitatelia,
od 1. 10. 2023 bude platiť nový cenník so zvýšenými poplatkami za knižničné služby. Poplatky sa niekoľko rokov nezvyšovali, ale vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu, museli sme pristúpiť k úprave cenníka. Našou snahou je aj naďalej poskytovať vám kvalitné služby a ponúkať zaujímavé podujatia.
Zároveň bol k tomuto dátumu aktualizovaný a doplnený Knižničný a výpožičný poriadok. Oba dokumenty nájdete TU.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň.