Súťaž: Knihomoli do Aquaparku 3

Knihomoli do Aquaparku

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje tretí ročník regionálnej súťaže kolektívov pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti Knihomoli do Aquaparku.

Predchádzajúce ročníky boli veľmi úspešné, preto sa knižnica rozhodla pokračovať aj tento rok. V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo 5 tried zo základných škôl, viac ako 110 žiakov. Veríme, že v ďalšom ročníku nájde odvahu zapojiť sa viac tried. Súťaž je určená pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl, zapojiť sa ale môže aj jednotlivec. „Tešíme sa, že každým rokom sa do súťaže zapája viac a viac kolektívov, ale aj jednotlivcov. Veríme, že v ďalšom ročníku nájde odvahu zapojiť sa viac tried. Motivujeme ich, aby viac čítali a navštevovali knižnicu a to je hlavným cieľom tejto súťaže, ktorá ja zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti,“ povedal Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Ten, kto bude navštevovať Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka, veľa čítať, a bude kresliť alebo písať o tom, čo prečítal, získa zaujímavé ceny. Prvú cenu, ktorou je trojhodinový vstup do Aquarelaxu Dolný Kubín, v minulom ročníku súťaže získali žiaci zo Základnej školy s materskou školou Babín. „Vďaka súťaži Knihomoli do aquaparku rukami minuloročných tretiakov prešlo množstvo kníh. Žiaci knihy doma čítali a do súťažného príspevku si pripravili kresbu, vlastnú reflexiu či obsah deja knihy. Prečítané knihy prezentovali pred žiakmi, čím motivovali k čítaniu knihy aj ostatných. A hoci bol výlet do aquaparku pre žiakov veľkou motiváciou, najväčším obohatením pre nich bol čas strávený s knihami. Žiaci, ktorí pravidelne čítajú, majú lepšiu slovnú zásobu, sú zručnejší v gramatike a tiež majú väčšiu obrazotvornosť,“ povedala pani učiteľka Ivana Kurčinová.

Podrobné pravidlá súťaže nájdete na webovej stránke Oravská knižnica Antona Habovštiaka.

Súťaž trvá od 1. októbra 2023 do 31. mája. 2024.

Mgr. Dominika Gluchová
koordinátorka služieb a kultúrno výchovnej činnosti