Prednáška o riešení konfliktov

Asertívne riešenie konfliktných situácií v knižnici

Práca v knižnično-informačných službách je náročná, plná nepredvídateľných situácií. Stretávame sa s rôznymi typmi ľudí a riešenie konfliktov sa stalo našou každodennou prácou. Psychicky vyčerpáva a odoberá energiu. Preto je potrebné o tomto probléme hovoriť.

Ak sa naučíme zvládať konflikty efektívne a asertívne, vyhneme sa mnohým nepríjemnostiam, čo bude pozitívne pre obidve strany – knihovníka i používateľa knižnice. Dňa 2. marca 2016 zorganizoval Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Žilinského kraja v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne prednášku ASERTÍVNE RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V KNIŽNICI – ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S PROBLÉMOVÝM POUŽÍVATEĽOM. Súčasťou prednášky boli modelové cvičenia a sebahodnotiaci dotazník, zameraný na zistenie prístupu k riešeniu konfliktov. Zvládnuť konfliktnú situáciu je dôležité z hľadiska používateľa a kvality poskytovania služieb, ale aj pre vlastnú spokojnosť a celkovú pracovnú klímu.