Míľniky

Míľniky

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás pozývajú na podujatie MÍĽNIKY pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a konca prvej svetovej vojny.

Čítať ďalej

Burza kníh

Burza kníh

Vážení čitatelia, príďte si doplniť poličky na BURZU DAROVANÝCH A VYRADENÝCH KNÍH. Výťažok z burzy bude použitý na nákup nových kníh.

Čítať ďalej

Stretnutie s Jánom Beňom

Stretnutie s Jánom Beňom

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Klub nezávislých spisovateľov Vás srdečne pozývajú na besedu a autorské čítanie so spisovateľom Jánom BEŇOM.

Čítať ďalej

Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2019

Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2019

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny vyhlasujú 16. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2019 a 3. ročník súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku NAJ TRIEDNA NÁSTENKA. Čítať ďalej

Stretnutie s Jurajom Martiškom

Stretnutie s Jurajom Martiškom

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na stretnutie s ilustrátorom Jurajom Martiškom spojené s vyhodnotením súťaže ČÍTAME S NEZÁBUDNÍKOM v rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018).

Čítať ďalej

Prezentácia knihy Keď národ umieral

Prezentácia knihy Mudroňovci a Halašovci

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a autor Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy Petra HUBU MUDROŇOVCI A HALAŠOVCI z trilógie KEĎ NÁROD UMIERAL.

Čítať ďalej

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz 4

Každý septembrový týždeň v pondelok bude na vstupnom informačnom paneli a na webovej stránke knižnice zverejnená kvízová otázka. Písomne odpovedať je možné do štvrtka daného týždňa mailom na adrese podujatia@oravskakniznica.sk, alebo na súťažnom lístku, ktorý je potrebné vhodiť do schránok pri výpožičných pultoch na jednotlivých oddeleniach knižnice. Pri odpovedi je potrebné uviesť meno a mailovú adresu, aby bolo možné kontaktovať výhercu/výherkyňu. V piatok bude zo správnych odpovedí vyžrebovaný/á jeden výherca/výherkyňa, ktorý/á bude odmenený/á knihou a bezplatným členstvom v knižnici na 12 mesiacov.

Čítať ďalej

Európsky týždeň mobility 2018

Európsky týždeň mobility 2018

Európsky týždeň mobility: aktivity v priestoroch knižnice po dohodnutí termínu v dňoch 17. – 21. 9. 2018.

Čítať ďalej

Rodinný preukaz

Rodinný preukaz

Mílí naši čitatelia,
od 3.9.2018 môžete v Oravskej knižnici využiť novú službu – RODINNÉ PREUKAZY.

Čítať ďalej

Prezentácia knihy Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Prezentácia knihy Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy knihy „Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov“, ktorú zostavila jeho dcéra Milota Zelinová Gaceková. Publikácia približuje životnú drámu spisovateľa a prekladateľa Mikuláša Gaceka na pozadí významných dejinných udalostí 20. storočia. Počas prvej svetovej vojny zažil strastiplnú púť slovenských legionárov v Rusku, po skončení druhej svetovej vojny, počas ktorej pôsobil v Moskve a Bratislave, ho ruské komando zajalo a odvlieklo na Sibír. Po Stalinovej smrti bol prepustený, v ZSSR rehabilitovaný, ale doma sa skutočnej rehabilitácie nedočkal.

Čítať ďalej