Prečítaj a nakresli

Vyhodnotenie súťaže Prečítaj a nakresli

Výsledky 2. ročníka výtvarnej súťaže pre deti na motívy rozprávok Pavla Dobšinského, ktorú vyhlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Čítať ďalej

Súťaž: Sila priateľstva

Súťaž: Sila priateľstva

Vytvor krátky príbeh alebo komiks a vyhraj jednu zo šiestich vecných cien.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje kreatívnu súťaž pre deti Sila priateľstva: virtuálny a reálny priateľ.

Vyhlásenie súťaže: 2. marca 2023
Uzávierka súťaže: 30. marec 2023

Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Súťažný text/komiks spolu s prihláškou je potrebné zaslať v elektronickej podobe (formát .doc, .docx, .odt, .pdf, .jpg, .png) alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 súťažný text/komiks, ktorý zodpovedá danej téme. Maximálny rozsah práce: 1 normostrana, komiks môže byť v rozsahu 5 strán a menej

Zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže, určí porota 6 víťazných prác, ktoré budú odmenené vecnou cenou.

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 2277, detske@oravskakniznica.sk

Adresy na zaslanie súťažného textu a prihlášky:
detske@oravskakniznica.sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Plagát (PDF, 404 kB)
Všeobecné podmienky súťaže (PDF, 108 kB)
Prihláška do súťaže (PDF, 127 kB), Prihláška do súťaže (DOCX, 40 kB)

Kniha Oravy 2022

Hlasujte za KNIHU ORAVY 2022

Zapojte sa do súťaže KNIHA ORAVY 2022 a podporte svoju obľúbenú knihu.

Čítať ďalej

Súťaž: Stromy a my 3

Výsledky tretieho ročníka fotosúťaže STROMY A MY

Výsledky tretieho ročníka fotosúťaže STROMY A MY, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Čítať ďalej

Kniha Oravy 2022

Vyhlásenie súťaže Kniha Oravy 2020

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a Infoštúdio mesta Dolný Kubín vyhlasujú 15. ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy.

Čítať ďalej

Súťaž: Prečítaj a nakresli

Súťaž: Prečítaj a nakresli

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 2. ročník výtvarnej súťaže pre deti na motívy rozprávok Pavla Dobšinského.

Čítať ďalej

Literárna súťaž: Nedokončený príbeh

Literárna súťaž: Nedokončený príbeh

Dokonči príbeh spisovateľky Kataríny Škorupovej a vyhraj knihu s jej podpisom.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s autorkou literatúry pre deti Katarínou Škorupovou vyhlasuje literárnu súťaž Nedokončený príbeh.

Čítať ďalej

Súťaž o NAJoriginálnejší vianočný vinš

Literárna súťaž Súťaž o NAJoriginálnejší vianočný vinš je určená pre všetkých, pre deti, školákov, rodičov, babky aj dedkov.

Súťažíme v troch kategóriách:

  1. kategória: deti MŠ a ŽŠ
  2. kategória: študenti
  3. kategória: dospelí

Čítať ďalej

Súťaž: Stromy a my

Súťaž: Stromy a my

Zapoj sa do fotografickej súťaže a získaj šancu vyhrať originálnu cenu!

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje fotografickú súťaž STROMY a MY.

Čítať ďalej