Černobyľ po 30 rokoch

Černobyľ po 30 rokoch

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Univerzita Komenského v Bratislave srdečne pozývajú na besedu s prírodovedkyňou a sprievodkyňou v černobyľskej Zóne Michaelou BUŠOVSKOU na tému ČERNOBYĽ PO 30 ROKOCH v rámci projektu UKRAJINA V POHYBE.

štvrtok 9. 2. 2017 | 16.00 hod.
spoločenská miestnosť knižnice

VSTUP VOĽNÝ

Pozvánka (PDF, 200 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358