Čítam, teda som

Čítam, teda som #2

Druhá časť online rubriky, v ktorej sa osobnosti Oravy vyznávajú zo svojho vzťahu ku knihám, literatúre a knižnici. Výber osobností bude pestrý, veríme, že vás zaujme.

Tentoraz sa vám prihovorí muzikant, pedagóg, šéf reklamnej agentúry Leonard Vajdulák.