Pomáhať je IN

Pomáhať je IN

V rámci našej novej rubriky “Pomáhať je IN”, v ktorej predstavovujeme rôzne oravské aj celoslovenské občianske združenia a neziskové organizácie, dnes vašu pozornosť zameriame na oravské občianske združenie – Komunitné centrum EDUKOS o. u. z Dolného Kubína.

Komunitné centrum EDUKOS

Občianske združenie EDUKOS je dolnokubínske konzultačné a informačné centrum, ktoré však robí aktivity nielen na Orave.

EDUKOS vznikol ako výstup projektu programu TEMPUS vypracovaného v roku 1998 vtedajším experimentálnym vyšším odborným štúdium sociálno-právnym pri OA v Dolnom Kubíne, a realizovaným v spolupráci s Trnavskou univerzitou – Fakultou Zdravotníctva a Sociálnej práce, Katolische Fachhochshule Franfurkt a KEMI TORNIO Polytechnik vo Fínsku. Ako OZ fungujú od roku 2000. Prezidentkou združenia je Eva Vajzerová, ktorá má k dispozícii skvelý tím odborníkov.

EDUKOS poskytuje poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, tvorbu a implementáciu projektov EÚ, aktivity podporujúce celkový regionálny rozvoj, služby pre rôzne skupiny obyvateľstva a jedincov, ktorí sa ocitnú v núdzi a cítia sa bezmocní pri ich riešení, konzultácie z oblasti sociálno – právnej legislatívy.

To však nie je zďaleka všetko.
Viac o Komunitnom centre EDUKOS o. z. nájdeš tu:
www.edukos.sk
www.facebook.com/KCedukos