Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Pozývame Vás na Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Tento rok sa podujatie ponesie pod heslom Zdieľané dedičstvo, ktoré je spoločné s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva. DEKD potrvajú počas celého septembra.

Program

Európsky rok kultúrneho dedičstva

Výstava publikácií z fondu knižnice zameraných na hmotné, nehmotné a prírodné kultúrne dedičstvo s cieľom posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.
Dátum, hodina a miesto konania: 1.9.2018 – 30.9.2018 od 8:00 hod. do 16:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica A. Habovštiaka – oddelenie náučnej literatúry.

Pamätihodnosti nášho domova

Výstava publikácií z fondu knižnice zameraných na kultúrno-historické a cirkevné pamiatky oravského regiónu.
Dátum, hodina a miesto konania: 1.9.2018 – 30.9.2018 od 8:00 hod. do 16:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica A. Habovštiaka – spoločenská miestnosť.

Európske kultúrne dedičstvo v krásnej literatúre

Výstavka publikácií z fondu knižnice venovaná európskej beletrii. Postupne každý mesiac sú predstavené známe i menej známe diela spisovateľov z jednotlivých krajín Európy. V mesiaci september budú vystavené knihy nemeckých autorov.
Dátum, hodina a miesto konania: 1.9.2018 – 30.9.2018 od 8:00 hod. do 18:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica A. Habovštiaka – oddelenie beletrie pre dospelých.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz

Každý týždeň v pondelok bude na vstupnom informačnom paneli a na webovej stránke knižnice zverejnená kvízová otázka. Písomne odpovedať je možné do štvrtka daného týždňa mailom na adrese podujatia@oravskakniznica.sk, alebo na súťažnom lístku, ktorý je potrebné vhodiť do schránok pri výpožičných pultoch na jednotlivých oddeleniach knižnice. Pri odpovedi je potrebné uviesť meno a mailovú adresu, aby bolo možné kontaktovať výhercu/ výherkyňu. V piatok bude zo správnych odpovedí vyžrebovaný/ á jeden výherca/ výherkyňa, ktorý/ á bude odmenený/ á knihou a bezplatným členstvom v knižnici na 12 mesiacov.
Dátum, hodina a miesto konania: 1.9.2018 – 30.9.2018 od 8:00 hod. do 18:00 hod. (pracovné dni), Oravská knižnica A. Habovštiaka

Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Prezentácia knihy „Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov“, ktorú zostavila jeho dcéra Milota Zelinová Gaceková. Publikácia približuje životnú drámu spisovateľa a prekladateľa Mikuláša Gaceka na pozadí významných dejinných udalostí 20. storočia. Počas prvej svetovej vojny zažil strastiplnú púť slovenských legionárov v Rusku, po skončení druhej svetovej vojny, počas ktorej pôsobil v Moskve a Bratislave, ho ruské komando zajalo a odvlieklo na Sibír. Po Stalinovej smrti bol prepustený, v ZSSR rehabilitovaný, ale doma sa skutočnej rehabilitácie nedočkal.
Dátum, hodina a miesto konania: 10.9.2018 o 16:00 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka (predpokladaná dĺžka – 60 minút).

Deň otvorených dverí

Prezentácia činnosti a priestorov knižnice, ktoré nie sú návštevníkom bežne prístupné (akvizícia a spracovanie fondu, administratívne priestory, metodika, sklady literatúry, podkrovie). Účastníci prehliadky sa dozvedia zaujímavosti z histórie knižnice i budovy, v ktorej sídli. V minulosti patrila budova Tatra banke a konali sa v nej stretnutia predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života mesta Dolný Kubín. Istý čas tu pôsobil ako bankový riaditeľ básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Do histórie mesta sa zapísala v čase vzniku Československej republiky. 5. novembra 1918 sa tu stretli členovia novovytvorenej Národnej rady pod vedením predsedu Ignáca Radlinského a pripojili sa ku Deklarácii slovenského národa vyhlásenej 30. októbra 1918 v Martine, ktorej signatárom bol hlavný účtovník banky Aurel Styk.
Dátum, hodina a miesto konania: 19.9.2018 o 10:00 hod. a 16:00 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka (predpokladaná dĺžka – 60 minút).

Vstupné:
Všetky podujatia sú verejné a bezplatné.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: +421 43 586 2277
mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Plagát (PDF, 1 MB)
Plagát – Žilinský kraj (PDF, 671 kB)
Program (PDF, 65 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358