Prezentácia knihy Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Prezentácia knihy Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy knihy „Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov“, ktorú zostavila jeho dcéra Milota Zelinová Gaceková. Publikácia približuje životnú drámu spisovateľa a prekladateľa Mikuláša Gaceka na pozadí významných dejinných udalostí 20. storočia. Počas prvej svetovej vojny zažil strastiplnú púť slovenských legionárov v Rusku, po skončení druhej svetovej vojny, počas ktorej pôsobil v Moskve a Bratislave, ho ruské komando zajalo a odvlieklo na Sibír. Po Stalinovej smrti bol prepustený, v ZSSR rehabilitovaný, ale doma sa skutočnej rehabilitácie nedočkal.

10. 09. 2018 | 16:00
spoločenská miestnosť knižnice

VSTUP VOĽNÝ

Podujatie sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Pozvánka (PDF, 710 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358