Covid-19

Dôležitý oznam

Na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s koronavírusom Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ruší od 10. 3. 2020 do 13. 3. 2020 všetky naplánované hromadné podujatia.