Covid-19

Preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19

Vážení návštevníci,

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne prijala preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-SoV-2.

S účinnosťou od utorka 10. 3. 2020 až do 13. 3. 2020 sú zrušené všetky naplánované hromadné podujatia.

Zároveň vyzývame používateľov a návštevníkov, aby:

  • pokiaľ možno nevyužívali služby knižnice spojené s fyzickou návštevou knižnice,
  • nenavštevovali knižnicu v prípade, že v posledných 14-tich dňoch:
    • vrátili sa z oblasti s potvrdeným výskytom koronavírusu,
    • boli v kontakte s osobami, u ktorých bol koronavírus potvrdený,
    • boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom,
    • objavili sa u nich príznaky choroby spôsobenej koronavírusom.

Upozorňujeme používateľov, u ktorých bude potvrdené ochorenie novým koronavírusom (alebo budú izolovaní v karanténe) a ktorí majú vypožičané dokumenty z knižničného fondu Oravskej knižnice, aby tieto dokumenty nevracali a bezprostredne telefonicky kontaktovali knižnicu na telefónnom čísle: 043/5862277, respektíve prostredníctvom e-mailu info@oravskakniznica.sk a požiadali o predĺženie výpožičnej doby požičaných kníh.

Dokumenty budete môcť vrátiť až po odoznení ochorenia alebo ukončení karantény. Knižnica nebude vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto opatrením až do odvolania.

Dávame tiež do pozornosti preventívne opatrenia, odporúčania a informácie zverejnené na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Peter Huba, riaditeľ OKAH